WYSZUKAJ
NFZ KROK PO KROKU

 

Peruka jest produktem, który jest wpisany na listę środków pomocniczych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.      Peruka-P.093 

 

  NFZ refunduje zakup peruki zgodnie z ustalonymi limitami.

 

Limit ceny dla peruki z włókien syntetycznych oraz naturalnych wynosi 250 zł. NFZ refunduje 100% tej kwoty. Peruki w cenie 250zł wydawane są BEZPŁATNIE, w ramach umowy z NFZ. Jeżeli cena peruki jest wyższa niż 250zł - cena limitu, pacjent dopłaca różnicę.

 

Przykładowo:

Cena peruki: 400 zł
Limit: 250 zł
Dopłata: 400 - 250 = 150 zł

  

 

Jak uzyskać refundację?

Wniosek wystawia lekarz onkolog, hematolog, chirurg lub dermatolog.

Od dnia 1 stycznia 2010r wzór zlecenia stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zlecenie na perukę można uzyskać raz na rok, licząc od dnia wystawienie przez lekarza.

Zlecenia wystawione od dnia 1.1.2014 ważne są do 31.07.2014.

Wypełnione przez lekarza zlecenie, należy następnie potwierdzić w Oddziale NFZ.

Potwierdzenie zlecenia w oddziałach NFZ województwa śląskiego Delegatury urzedują w godzinach 8-16, adresy dostepne na stronie internetowej: http://www.nfz-katowice.pl/ lub oddziałąch wojewódzkich poszczególnych województw. 


Wspólpracujemy ze wszystkimi oddziałami NFZ.


echo "";