Peruki medyczne

Peruki medyczne to pomoc dla kobiet chorych, mających trudną sytuację materialną. Nie każdy może sobie pozwolić na zakup sztucznych włosów, ponieważ są one drogie. Z tego powodu wiele osób korzysta z możliwości oferowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Peruki są produktami wpisanymi na listę pomocniczych środków refundowanych. Dzięki temu kobiety, które na skutek choroby straciły swoje włosy, mogą ubiegać się o wsparcie dotyczące zakupu peruki.

Kod peruki z włosów syntetyczny oraz naturalnych to -P.093.

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje zakup peruki medycznej na podstawie obowiązujących limitów. Limit ceny dotyczący peruki syntetycznej wynosi 250 zł. NFZ refunduje całą tę kwotę – peruki w cenie nieprzekraczającej 250 zł wydawane są bezpłatnie. W przypadku, gdy cena peruki jest wyższa, pacjent musi samodzielnie dopłacić różnicę.

Przykładowo:

Cena peruki: 400 zł
Limit: 250 zł
Dopłata: 400 – 250 = 150 zł

H2: Jak uzyskać refundację na perukę?

Aby uzyskać refundację na perukę, trzeba otrzymać zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, wystawione przez lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację. Musi być to specjalizacja z:

  • chirurgii ogólnej,
  • chirurgii dziecięcej,
  • chirurgii onkologicznej,
  • onkologii klinicznej,
  • ginekologii onkologicznej,
  • radioterapii onkologicznej,
  • dermatologii i wenerologii,
  • onkologii i hematologii dziecięcej,
  • hematologii.

Od dnia 4 marca 2014r wzór zlecenia stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia nr 90/2013/SSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Uzyskanie zlecenia na perukę medyczną możliwe jest raz na rok. Termin liczony jest od dnia wystawienia zlecenia przez lekarza.

O taką pomoc mogą się ubiegać osoby leczące się na choroby nowotworowe, pacjenci, którzy doznali trwałego uszkodzenia głowy w wyniku urazu bądź oparzenia, a także ludzie cierpiący na schorzenia powodujące utratę włosów.

Po wypełnieniu zlecenia przez odpowiedniego lekarza należy potwierdzić je w oddziale NFZ. Następnie można udać się do sklepu z perukami, aby wybrać i odebrać perukę. Nasza firma współpracuje ze wszystkimi oddziałami NFZ.

 

 

peruka 4